Man kan ställa krav på maten

Servera har i förvaltningsrätten förlorat ett mål mot Rättvikskommun. Kommunen hade i sin upphandling av mat, ställt krav på maten som; betessäsong, reden, strö och annat för djuren. Detta är första gången som Miljöstyrningsrådet, som hjälper offentliga aktörer med hur de ska ställa krav vid offentliga upphandlingar, fått sina råd prövade i domstol.

Detta visar att det går att ställa krav på den mat man vill köpa in. Nu måste vi bara bli bättre på att göra det.

Har bland annat i en ledare i HN (29/7) skrivit om just offentliga myndigheter som måste bli bättre på att ställa krav vid sina upphandlingar.

Media: ATL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.