Bokslut 2010

Kanske låter det inte som den mest intressanta titeln och med ett första ögonkast på den papperslunta som är årets bokslut så kanske man inte känner sig hågad att läsa den från pärm till pärm. Men tittar man bortom siffror och bilder och ser vad allt detta representerar blir det genast mer intressant.

Igår på fullmäktige gick vi igenom bokslutet för 2010. Den sammanställning och redogörelse för det gångna året. Man kan konstatera att föregående år var ett år då ekonomin vände. Men trots detta har vi fått kämpa med ekonomiska tyglar för att resultatet på sista raden skulle bli ett överskott.

Jag har under förra året suttit med i Utbildnings- och Kulturnämnden och varit med och sett att vi fått ha vissa strama tyglar för att få budgeten att gå ihop. Men trots strama tyglar så blir jag alltid glatt överraskad när man ser hur mycket verksamhet som vi får av de pengar som vi stoppar in. Men framförallt att personalen aldrig släpper nytänkandet utan alltid verkar tänka och hitta på nya sätt att utveckla verksamheten.

Vi har en fantastiskt bra gymnasieskola som hela tiden jobbar med att bli bättre. I förskolan hissas det grön flagg och jobbas med nya projekt. Grundskolan förändras mycket med framtidens skola som är på gång i Markaryd och som snart tar fart i Strömsnäsbruk.

Kulturverksamheten lyckas fylla lov-veckorna med massvis av aktiviteter som inspirerar liten som stor. Ungdomsinskottet är också på gång och ger möjligheter för fler ungdomar att komma till tals i Markarydspolitiken.

 Det har varit ett intensivt år och mycket mer har hänt än vad jag har räknat upp här. 2011 kommer också att bli ett intensivt år med många framtidsfrågor som kommer att aktualiseras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.