EU-kommissionen: Datalagringsdirektivet har risker

Idag har EU-kommissionen under en presskonferens presenterat en utvärdering av datalagringsdirektivet och man ser flera risker med direktivet. Bland annat ser man risker för den personliga integriteten och man ser också att dess betydelse för brottsbekämpning inte är entydigt förbättrande.

I grund och botten så måste direktivet förhandlas om, jag tror och hoppas att denna utvärdering nu ska kunna bli startskottet för en omarbetning av direktivet så att man får bort masslagring av uppgifter och ser över vad själva syftet med lagringen egentligen ska vara.

Förhoppningsvis kan diskussioner och förändringar komma snart så att efter vilandeförklaringens utgång på det förslag om införande som nu ligger i Riksdagen inte behöver antas utan att vi kan få fram ett direktiv som faktiskt kan syfta till att bekämpa brottslighet mer än masslagra medborgares internettrafik. Opinionen måste komma och backa upp kommissionen så att ministerrådet också ser till att det blir förändringar.

Media: DN, Svd

Bloggar: Henrik Alexandersson, Mina moderata karameller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.