Dagens fullmäktige!

Dagens fullmäktige gick ganska snabbt, tog lite mer än en timme!

Debatten kom att handla om en motion från S om att i varje upphandling kräva kollektivavtalsliknande villkor. Jag försökte debbatera mot förslaget. Inte för att jag inte tycker att man ska ha kollektivavtal utan för att man inte kan ställe ett sådant generellt villkor enligt EU-rätten. Gör man det ändå så blir det ingen säkerhet eftersom det ändå kommer vara EU-rätten som kommer sätta gränsen från fall till fall. Vi kan ställa särksillda kontraktsvillkor och detta är ett mycket bättre sätt att ställa krav som fungerar i det specifika fallet. Just som man inte kan kräva närproducerat, kan man inte ställa krav om kollektivavtalsliknande villkor om man menar villkor som överrensstämmer med kollektivavtalet. Man måste anpassa det från fall till fall precis som man måste göra för att kunna försöka få närproducerat.

Vi måste ju fatta beslut som vi sedan också kan följa och som kan komma att skapa verkliga förändringar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.