Min första motion

Idag har jag och Sven Jansson lämnat in Centerpartiets första motion denna mandatperioden och min första någonsin. I motionen föreslår vi att en centrumplan ska tas fram för Markaryds tätort, där vi tar en funderare på hur samhället kommer att förändras när Pågatågen börjar rulla 2013. Hur ska vi göra det så enkelt som möjligt att ta tåget istället för bilen, vad behövs för att få de som pendlar med bil till Markaryd varje dag att kunna ta tåget istället.

Dessa frågor tycker vi att det är viktigt att man börjar diskutera redan nu. Vi vill också att man med denna centrumplan funderar över hur man ytterligare kan utveckla centrumhandeln. Hur kan de gynnas av tågtrafiken och finns det andra saker som kommunen bör kan göra.

Jag hoppas att fullmäktige bifaller motionen så att vi kan starta denna process som kommer att handla om hur framtidens Markaryd kan komma att se ut.

Nedan kan ni läsa motionen:

Motion till kommunfullmäktige on framtagande av centrumplan för Markaryds tätort

Hur ska Markaryds tätort utvecklas?

 

2013 kommer Pågatågen att börja rulla till Markaryd om allt går som planerat. Pågatågen kommer att ge helt nya möjligheter att ta sig både till och från kommunen och pendlingen kan ske på ett mer miljövänligt sätt. Vi i Centerpartiet ser också att en utveckling där tågen fortsätter till Halmstad med goda förbindelser mot Göteborg som en naturlig utveckling framöver.

Tågtrafiken kommer alltså att få ökad betydelse för Markaryd framöver. Det gör det ännu tydligare att vi behöver en framåtsyftande plan för hur Markaryd som ort ska utvecklas. Det gäller inte minst Markaryds centrum. Att E4:an flyttades utanför samhället har haft många positiva effekter men har också betytt att handelns underlag har minskat. Med återupptagen järnvägstrafik kan denna utveckling vändas.

 

Många frågor kommer att bli aktuella när tågtrafiken kommer igång, bland annat hur pendlare ska ta sig från stationen till sina arbeten. Det behövs kanske anslutningsbussar till industriområdena så att pendling till arbetsplatserna underlättas.

 

Det första intrycket av ett samhälle är avgörande. Det gäller infarterna från E4:an och väg 117, men det blir också viktigt när allt fler kommer till Markaryd med tåget. Hur stationsområdet ser ut liksom hur omgivningarna vid spåret utformas är därför viktigt att se över.

 

Hur utvecklar vi centrumhandeln så att vi får en levande tätort? Den frågan bör vara en viktig del av näringslivsutvecklingen. Handel- och servicebranschen hör till de växande näringarna och det måste också industrikommunen Markaryd ta fasta på i planeringsarbetet.

 

Därför vill Centerpartiet att det arbetas fram en ny centrumplan, med visioner kring hur vi ska utveckla Markaryds tätort.

 

Sven Jansson, gruppledare Centerpartiet

Isak Engqvist, fullmäktigeledamot Centerpartiet

Markaryd den 22 februari 2011

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.