Assange och svartmålningen av Sverige som rättsstat

Idag är det huvudförhandling i Storbritannien där frågan ifall Assange ska utlämnas till Sverige ska avgöras. Assanges försvarar målar upp Sverige som en stat utan fungerande rättsväsende och mer eller mindre som en bananrepublik som befinner sig i USA:s klor.

Låt mig vara tydligt. Även fast man kan ifrågasätta publiceringen av uppgifter från Wikileaks, så är jag övertygad om att det kommer att ge en positiv effekt. Att man läcker dokumenten gör att människor i världen får reda på vad som händer i hemlighet, det visar också på ett system där man inte följer principen om att det är lag som ska gälla. De belyser att USA anser sig inte behöva följa internationell rätt och de regler som finns kring hur krigsföring får bedrivas. Den visar också på hur väl politikernas uttalanden överrensstämmer med verkligheten. Jag tror att denna typ av läckor kan stärka demokratin och känslan hos vanliga väljare att engagera sig i vad deras valda politiker verkligen gör.

Men sedan har vi en annan sida av detta mynt, en sida som också handlar om att alla ska lyda under lagen och att alla ska vara lika inför lagen. Samtidigt som man anser det viktigt att se till att krigsbrott och andra oegentligheter presenteras så tycker man inte att den svenska våldtäcktslagstiftningen ska följas i detta fall.

De anklagelser mot det svenska rättsväsendet har i sig ganska kraftiga angrepp på hur Sverige är som en demokrati. Till viss del visar väl advokaternas höga tonläge att man tar sitt uppdrag på alvar och verkligen vill företräda sin klient i förhandlingarna, men hur fantasifullt kan man göra det.

Man hävdar bland annat att det handlar om ett politiskt åtal från Sveriges sida. Man pekar på Claes Borgströms (som försvarar tjejerna) kopplingar till Socialdemokraterna och sedan i nästa andetag att samma parti sedan har haft möjlighet att utse en nämndeman. Det paradoxala i det hela är ju att Socialdemokraterna just nu befinner sig i opposition, det verkar ju då troligt att det är ett politiskt åtal, eller?

Överdrifterna verkar inte ha några gränser, speciellt sedan ett eventuellt utlämnande från Sveriges sida till USA, inte är speciellt troligt, både beroende på de regler som finns i Sverige men också eftersom ett utlämnande skulle kräva ett godkännande från Storbritannien.

Jag vet dock inte heller ifall Assange ska lämnas ut till Sverige, där tycker jag att juridiken får ha sin gång, men jag tycker att det känns mycket oproffsigt att antyda att Sverige är en bananrepublik som inte har ett tillförlitligt rättsväsende.

Medai: SvD

 

2 svar på ”Assange och svartmålningen av Sverige som rättsstat”

  1. ”Överdrifterna verkar inte ha några gränser”…Tycker du verkligen? Tycker du att det är rätt att nämndemän ska vara politiskt utsedda eller ska de vara oberoende? Tycker inte att det är så överdriven.

    1. Jag håller med om att nämndemannasystemet är något vi bör ändra. Att döma är något som politiker inte ska syssla med. Men det är en stor skillnad att vara emot nämndemannasystemet och anse att det svenska rättssystemet är att likna vid en bananrepubliks och att rättssystemet skulle vara styrt av politiker. Det är dessa anklagelser som inte verkar ha några gränser. Att svartmåla det svenska systemet är att vrida verkligeten ganska många varv för mycket. Men det är bara vad jag tycker…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.