Juridiskt intressant kring Bolmentunneln

För några dagar sedan rapporterade Helsingborgs Dagblad och en del andra medier om att Sydvatten nu kommer släppa på vattnet i Bolmentunneln igen. Från Markarydssida har vi gjort det ganska klart och tydligt att vi anser att den dom som finns om tunneln säjer att Sydvatten (som driver tunneln) måste införskaffa ett tillstånd för att få avleda grundvatten innan man kan släppa på vattnet igen.

När miljödomstolen avgjorde frågan (eftersom Miljööverdomstolen valde att inte ta upp målet till prövning) så konstaterade man bland annat att Sydvatten inte hade tillstånd att leda bort grundvatten i tunneln vilket man gör idag eftersom den inte är tätad. Domstolen återvisade frågan till Länsstyrelsen för att fortsätta handläggningen. Man sa i samband med detta att det inte fanns något hinder från Länsstyrelsens sida att ute föreläggande om åtgärder för att stoppa tunnelns påverkan av grundvatten. Samtidigt sa man också att det kan finnas anledning för Sydvatten att lämna in en tillståndsansökan för att få lov att forsla bort grundvatten.

Mitt juridiska sinne väcks lite så smått igen och jag tycker att det ska bli spännande att se hur man kommer agera framöver i denna fråga rent juridiskt från Länsstyrelsens sida. Hur kommer man motivera att det trots att Miljödomstolen sagt att Sydvatten inte har tillstånd för det grundvatten uttag som ändå görs inte verkar agera nu när Sydvatten släpper på vattnet igen…

Ja fortsättning följer, vi får väl se hur det slutar….

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.