I eftervattnet efter Klimatmötet i Cancún

Nu har det gått några dagar sedan Cancún mötet tagit slut. Något enastående har nog inte kommit ut från mötet, men man kan säja att man i alla fall kommit på rätt köl igen efter Köpenhamn. Man har bekräftat sina löften som las i Köpenhamn och man har nu sagt att det är 2 gradersmålet som ska uppnås. Den stora utmaningen är nu hur man ska nå dessa mål. Fortfarande har man inte satt ner foten och bestämt sig för vilket system man ska använda för att se till så att utsläppen sänks. Kyoto finns kvar som ett alternativ men många länder vill fortfarande inte ha ett juridiskt bindande avtal kring utsläppsminskningarna. Fortsättningen kommer att ske om ett år i Sydafrika och snart måste man faktiskt sätta ner foten.

För Sveriges del ser jag att vi i det globala arbetet har två stora uppgifter att fylla. Först ska vi vara en aktiv och pådrivande roll i EU. Kan kännas som mycket politiker prat, men vad det handlar om är egentligen att vi ska se till att EU går före globalt för att sänka utsläppen och visar att vi menar alvar, samtidigt som vi genom vår andra stora uppgift kan visa EU och resten av jorden att man kan förena ekonomiskt tillväxt och samhällsutveckling med att sänka sina utsläpp. Som sagt Sveriges andra uppgift är att vara ett exempel på hur man som land kan bli klimatneutral och komma från fossilberoendet.

För mig är den andra uppgiften egentligen den mest spännande eftersom det är något som vi som enskilda har en stor del av spela. Missförstå mig inte att bidra en aktiv global politik är något som är viktigt och dessa uppgifter ligger tätt samman genom att utan att vara ett gott exempel blir vår trovärdighet globalt mindre. Men att skapa ett grönt och klimatsmart samhälle tycker jag är mycket spännande.

Det finns så mycket ny teknik, nya investeringar och förändringar som skulle kunna göra att vi kan gå från fossilenergi till grön energi. Vi bygger ut kollektivtrafiken, man satsar på biogas och jobbar med ny teknik för bilar, bussar, lastbilar m.m. Vi jobbar med mer miljövänligt boende och med nya energikällor som vind, vatten, vågor, sol, bioenergi m.m.

Utamningarna är stora och många länder strävar emot och vi är långt ifrån en lösning så som man lämnade läget i Cancún men man lämnade dörren öppen för att kunna hitta en lösning i Syndafrika. I Sverige måste vi fortsätta med att satsa på att göra det enklare billigare och smidigare att vara klimatsmart för att vi ska kunna vara en bra förebild för jorden, här har vi alla uppgifter att göra och bidra med.

Läs mer: C, Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.