S och MP överrens med Alliansen om Afghanistan

Idag har regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överrens i Afghanistanfrågan. Den innebär att man nu kan ha ett mer långsiktigt och ett större helhetsperspektiv kring Sveriges engagemang i Afghanistan.

Att Sverige skickar trupp utomlands med stora risker för att se till att människors säkerhet tryggas, är något som inte ska stå och väga mellan några röster i riksdagen utan som måsta ha ett stort stöd i riksdagen.

Uppgörelsen är mycket bra och lägger en stabil grund för de kommande fyra åren. Men jag hoppas att man även ser framåt och inte bara fram till 2014 utan nu också på bred front funderar över ett totalt paket där man sätter upp mål kring när operationen ska vara avslutad, vilka mål ska då ha nåtts och hur ska säkerhetsläget då se ut?

Denna breda diskussion måste komma igång nu direkt och handla om just en helhetssyn där den militära närvaron bara är en del i det hela.

Media: C, Svd, Dn

2 svar på ”S och MP överrens med Alliansen om Afghanistan”

 1. Jag tycker det är märkligt att man sätter en tidsram.
  Normalt när ett projekt ska startas börjar man med att sätta upp ett klart definierat mål, därefter hur målet och när ska målet anses vara nått?
  I ett sådant projekt som att skicka väpnade styrkor till ett krigsområde bör utvecklingen av situationen vara styrande. Det är inget idrottsevenemang som bedrivs, inte heller ett skolprojekt som ska vara klart innan skolavslutningen.
  Vad händer om ingen stabil förändring till det bättre sker i Afghanistan de närmaste åren?
  Med detta vill jag ha sagt att det måste vara läget och inte en förutbestämd tidpunkt som är det viktigaste.

  1. Jag håller med att man inte slaviskt ska följa ett tidsschema utan anpassa sig till läget på marken, något som också ingår i denna överrenskommelse. Varje år ska regeringen presentera en proposition till riksdagen angående insatsen i Afghanistan och inför varje sådan proposition kommer man att enligt vad Alliansen och S+Mp kommit överrens om se över ifall tidsplanen kan följas eller om man måste ändra den. Sedan betyder tidsplanen inte att all militär ska bort 2014, utan den innebär att målet är då att det inte ska vara stridande utan mest stödjande till den Afghanska regeringen. Målen har blivit konkretiserade och man har en plan som är kopplad till tid, men den är inte huggen i sten utan den kommer anpassas till hur läget är på marken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.