Bred överrenskommelse på gång…

Idag har Alliansen genom Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt träffat Mona Sahlin och diskuterat framtiden för den svenska Afghanistaninsatsen. Efter vad som har kommit ut av det mötet så ser det ljust ut för en blocköverskridande överrenskommelse i denna frågan.

I utrikespolitiken och speciellt i Sveriges internationella operationen finns det ett stort behov av en bred samsyn i riksdagen. Detta dels för att vi ska kunna för en tydlig politik mot andra länder, men också att det ska finnas en långsiktigt trygghet och stöd för de människor som ger sig ut i konflikter och kämpar.

Min personliga åsikt om diskussionerna kring Sveriges närvaro i Afghanistan är nog varken för eller emot. I det stora hela har debatten blivit något överdrivet principiellt och lite resultatfokuserat. Om man ska skapa säkerhet och utveckling kan man inte bara satsa på biståndsprojket, Sverige kan det, men de projekten kommer vara beroende av andra länders militära insatser. För utan någon form av säkerhet och trygghet för de som jobbar civilt med att bistå Afghanistan att skapa en positiv utveckling så kommer de inte heller att leda till något. Så visst kan sverige dra tillbaka trupperna och bara satsa på civila insatser, men för att dessa ska bli effektiva så kommer det behövas göras i samarbete med andra militärmakter. Så att göra den svenska debatten till en fråga ifall världen ska finnas militärt i Afghanistan eller inte är inte realistiskt ifall man vill se något konstruktivt komma fram.

Media: Svd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.