En budget som satsar på miljön

Jag kan tänka mig hur miljöpartiet kommer att reagera på budgeten; och så blev det inget för miljön.
Det jag tycker är tråkigt när Miljöpartiet börjar prata så stannar det ofta vid just det; prat.

Därför blir jag glad när regeringen inte gör som miljöpartiet och bara gapar och säjer nu måste vi sänka utsläppen och sedan inte visar vilken väg man går för att komma dit.
Regeringen satsar på den nya tekniken, visar på en väg ut ur beroendet av fossila brännslen. Men man inser också att klitutmaningen sträcker sin utanför Sveriges gränser.
Man satsar på klimatinvesteringar utomlands samtidigt som man stärker den gröna profil som Sverige har i världen. Det är ett steg mot att man globalt ska kunna lösa klimatproblemen.

I dagens budgetdebatt frågar sig miljöpartiet hur man ska kunna lyckas i Mexiko och det kommande klimattoppmötet.
För att vi ska lyckas i förhandlingarna så måste Sverige kunna visa på ett faktiskt alternativ till fossilsamhället. Detta alternativ måste vara ett samhälle som också utvecklingsländer som Kina, Indien, Brasilien och flera vill se.
Därför kan vi inte skapa ett klimatsmart samhälle där företagande minskar och vanliga människors liv kommer att försämras. Vi måste skapa ett trovärdigt alternativ där vi kan kombinera företagande och en klimatsmart omställning.
Vi måste skapa en sådan omställning för att vi ska få med oss fler länder på klimattåget och för att vi ska kunna skapa ett bra resultat vid klimatmötet.

Regeringen satsar på hur man med ny teknik och nya gröna företag ska kunna bli mer klimatsmart och få fram nya transportmedel och tekniker som gör att vi alla kan sänka våra koldioxidutsläpp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.