Kollektivtrafiken viktig valfråga!

Idag kan man se på TV4 att kollektivtrafiken är en av de viktigaste frågorna i årets val. För mig är detta kul eftersom detta kan sätta fokus på lokal och regionalpolitikerna. Kollektivtrafiken är en fråga som i allra största grad avgörs på kommun-, landstings-, och regionnivå. För mig är kollektivtrafiken något mycket spännande för det finns så många möjligheter. Man kan knyta samman trafikslag som buss och tåg, man kan utveckla trafiken över länsgränsen och jobba för en större tillgänglighet.

Centerpartiavdelningar i Tingsryds kommun har idag skickat en skrivelse till Tingsryds kommun om att införa anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. En mycket häftig idé.

Om jag skulle få möjligheten att jobba med kollektivtrafiken i Kronobergs län så skulle jag vilja jobba med turtätheten och att ytterliggare knyta samman buss och tågtrafiken så att de på ett bättre sätt kompleterar varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.