Vi vill lösa regionfrågan!

Under många år har man diskuterat hur Kronobergs kommuner skulle få plats i en ny reginsbildning. Centerpartiet har tagit principiell ställning och vi vill få i ordning på frågan.

Elizabeth Peltola blev intervjuad av Smålandsposten om detta och hon har rätt. Helhetsperspektivet är Småland, men med möjligheter för kommuner att välja annat utifrån ”sina behov”. Vad som dock är klat är att vi behöver få ett slut på de interna diskussionerna om administartiv tillhörighet och istället kunna komma igång med regionalt viktiga frågor. Som kollektivtrafiken, kulturen och utveckling för näringslivet.

Vi i Markaryd vill komma vidare och det är därför som Centerpartiet i Markaryd har lagt en motion om att vi ska ha en folkomröstning om regiontillhörigheten.

Media: SMP

Uppdatering 2010-07-16:

Ska självklart också säja att detta inte är första gången som det lagts motion om detta i Markaryd. Andra partier har lagt ungefär samma sak tidigare. Jag är ju ganska ny i kommunpolitiken så har inte haft bästa kollen på vad som skett politiskt tidigare… Men vad en ny motion gör ändå är att lyfta frågan så att vi verkligen tar tag och ser till att det blir en folkomröstning. Vi måste få till den nu så att vi kan gå vidare i denna frågan och inte diskutera gränser i oändlighet…

5 svar på ”Vi vill lösa regionfrågan!”

 1. Den motionen, som är en favorit i repris, är redan besvarad på samma sätt som moderaternas motion för snart åtta år sedan. Markaryds kommuns invånare ska på lämpligt sätt få ta ställning till vilken region/län man vill tillhöra så snart det finns reella alternativ att ta ställning till. Centerns motion slår med andra ord in vidöppna dörrar.

  På samma sätt har jag agerat i Kommunförbundet Kronoberg, SSKL och nu även Regionförbundet och fört fram den ståndpunkt som kommunfullmäktige i Markaryd har ställt sig bakom i full enighet. Jag kan inte påstå att dina partikamrater gjort vågen över detta, så du har nog en hel del att ta itu med inom centerpartiet.

  Kristdemokraterna i Markaryd har under de åtta år jag fått förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande hela tiden lovat att Markarydsborna ska få ta ställning i regionfrågan. För oss är det en självklarhet att vår regionala tillhörighet rent funktionellt är orienterad söderut och/eller västerut. Vi kommer inte att gå med på ett centerpartistiskt förslag om ett stod-Småland + Blekinge.

  1. Bengt, öppna ögonen och kliv ut ur ditt skal. Du verkar inte vilja förstå hur vi menar och jag hoppas att jag kan förklara det för dig. Centerpartiet generellt i Kronoberg ser sig själva tillhöra en småländsk region, men samtidigt ser vi klart att alla kommuner i Kronoberg inte delar den synen och varför ska man då vara med? Som du ser är inget svar eller vitt. Vi har nu möjligheten att skapa nya regioner där så många som möjligt känner sig nöjda med sin tillhörighet. Jag personligen delar min kollega Sven Janssons syn att Markaryd bör titta västerut och inte öster ut i regionfrågan.

   Vi är klara i Centerpartiet hur vi ser på det, vi vill ha folkomröstningar i Kommunerna och vi vill inte tvinga in kommuner i fel regionsbildningar. Vi vill lösa denna frågan. De flesta Centerpartister i Kronoberg vill tillhöra Småland, men tillexempel vi i Markaryd ser inte en sådan region som ett alternativ, något som de andra i länet förstår.

   Jag hoppas att du fått upp ögonen så du inser vad det handlar om. Om inte får du gärna slå en signal….

   1. De ord som står skrivna måste självklart bedömas i ljuset av hur man agerat, eller inte agerat, i den här frågan.

    Det är ju bra att centern i Markaryd kan ge samma vallöfte och därmed ansluter sig till Kristdemokraternas inställning. Så mycket tråkigare då att man några månader före valet lägger en repriserad motion i en fråga som vi gemensamt stött och blött under de senaste två mandatperioderna och gör den till sin egen. Här kanske finns skäl att krypa ur det egna skalet och öppna de egna ögonen för viss självkritik. Så agerar man inte i en Allians. Mycket tråkigt, Isak!

    1. Inga probelm, vi erkänner gärna att det varit fler motioner tidigare i frågan, men någon gång måste ju folkomröstningen hållas, så vi kan gå vidare istället för att gnabbas hela tiden… Vi ville belysa frågan så vi kommer någon vart.
     Sedan är det bra att du vill vara just i en allians, det vill jag också vara, men du kanske skulle tänka på det när du själv uttalar dig i tidningen….
     Låt oss nu gå vidare och bestämma oss i en folkomröstning, det är ju det vi alla vill, eller?

 2. Som jag inledningsvis antydde finns det några i region-Alliansen som har ganska klara uppfattningar om både mig och Markaryds kommun och då får man vackert tåla när synpunkterna slår tillbaka.

  För din kännedom kan jag informera att ett fullständigt enigt kommunfullmäktige beslutade vid junisammanträdet följande:

  ”att kommuninvånarna ska beredas möjlighet att få ta ställning till frågan om en eventuell framtida region- eller länstillhörighet när det föreligger tydliga alternativ att välja emellan,
  och att motionen, med hänvisning till vad som anförts i protokollsanteckningen ovan, skall anses besvarad.”

  ”Huruvida detta ska ske genom en kommunal folkomröstning eller genomföras på annat lämpligt sätt, liksom tidpunkten härför, bör beslutas i särskild ordning då tydliga alternativ i regionfrågan föreligger.”

  Jag antar att centern fortfarande står bakom det beslutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.