Integritet

EU har genom en rad omröstningar och diskussioner i både ministerrådet, kommissionen och parlamentet bestäm sig för att godkänna Swift-avtalet med USA. Detta avtala gör att under de kommande fem åren så kommer all information om mellanstatliga banktransaktioner (när man skickar pengar mellan stater) att skickas över till USA för att de ska, som det heter, kunna kartlägga terrorismens finansiering.

Efter de fem åren så ska så inte ske, eftersom EU då ska starta en egen myndighet som ska samla in denna informationen och skicka enbart den information som USA begär ut om vissa tranasktioner. Man ser detta som en seger, kanske är det så.

Den personliga integriteten kommer hur som haver ändå ikläm om det inte är USA som övervakar oss så är det EU. Jag hoppas, nu när EU ska skriva på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) att masslagringar av information inte ska anses förenlig med konventionen och att vi blir av med det på det sättet, men vem vet. Det är något som ska följas och något som vi måste höja våra röster mot.

Media: DN

Bloggar: Lena Ek, Europaparlamentariker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.