Oppositionen har rätt…

… vi behöver en politik som satsar på jobben i Sverige. Jobben är nyckel till ett framgångsrikt Sverige. Genom jobben kan vi finansiera Välfärden, människor kan utvecklas och får en socialt nätverk som är mycket betydelsefullt. Jag tycker det därför är mycket tråkigt att oppositionens budgetförslag inte verkar leda till just fler jobb som vi behöver.

Socialdemokraterna börjar hävda att de är det nya småföretagarpartiet. Jag hade hoppats att det var sant, men med tanke på reaktionerna från olika företagsorganisationer idag så kan man ganska snabbt konstatera att så inte är fallet. För mig tycker jag det är fruktansvärt att man från de röd-göran inte inser att företagens villkor är avgörande för hur vi ska komma att kunna klara av jobben i framtiden.

Om vi ska kunna få fart på Sverige och komma ur denna krisen måst politiken vara fokuserad på jobb. Genom att presentera en budget som företagen så tydligt är missnöjda med hur ska de då ha tilltro till att man nu ska satsa på fler jobb och fler företag i Sverige.

Man kan alltså konstatera att man kan säga hela tiden att man har en jobbpolitik, men om man inte kan eller vill se hur viktiga företagarna är i detta, hur kan man då säja med trovärdighet att man satsar på jobben. Jag är övertygad att om man vill satsa långsiktigt på jobben så måste man lyssna på företagen för att kunna se till att de vill satsa mer i Sverige. Tydligen vill inte de rödgröna lyssna på företagen och hur ska man då långsiktigt kunna satsa på jobben?

Media SMP SMP
Reaktioner Företagare Förbundet Svenskt Näringsliv Företagarna Almega Stockholms Handelskammare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.