Kollektivtrafiken

Att de rödgörna vill satsa på kollektivtrafiken och utveckla denna är mycket positivt, men jag blir lite orolig när man samtidigt lägger många straffskatter på människor som bor på landsbygden. Det är höjda bensinskatter utan mer kompensation är reseavdraget, det är kilometerskatter som gör det svårare och dyrare för företag i glesbygd, men också dyrare att få saker transporterade till glesbygd. Sedan så har oppositionen flera förslag som ytterliggare försvårar för utveckling av det svenska jordbruket, framförallt miljöpartiet.

Om man bedriver en politik som gör det svårare för människor att bo kvar på landet och färre som vill flytta dit, då försvårar man samtidigt för regioner att utveckla sin länstrafik i glesbygden. Vilket gör att det blir ännu svårare att bo på mindre orter och så är vi inne i en negativ spiral direkt.

För att hela Sverige och inte bara storstäderna ska kunna leva så måste det också bli attraktivt att flytta och bo på landet, så att det ytterliggare ger möjligheter för att bygga ut kollektivtrafiken på landet också. Här har nog oppositionen inte tänkt hela varvet runt.

Jag ser att det finns en mycket stor möjlighet till utveckling om man satsar på kollektivtrafiken. Satsning på den har bland annat varit det recept som gjort att Skåne och Öresundsregionen kunnat utvecklas så som den gjort. Jag hoppas att man ska kunna göra något liknande i Kronoberg, men då måste det också gå att bo på landet och i glesbygden, för att man ska kunna göra dessa satsningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.