Mer kvalité i maten!

Centerpartiet i Markaryds fullmäktigeledamöter har lämnat in en motion om att man ska ställa högre krav på maten. Detta för att kunna säkerställa att den mat som passerar igenom de offentliga köken i Markaryd, ska vara av god kvalité. Man tar upp som ett alternativ att ställa krav som motsvarar svensk miljö- och djurskyddslagstiftning.

Att man inte generellt kan ställa dessa krav enligt EU regler är självklart. Men man kan alltid ställa kvalitéts krav på de produkter man ska inhandla och för dessa krav kan den svenska lagstiftningen vara vägledande. Miljöstyrningsrådet är en organisation som hjälper upphandlare att ta fram kriterier som är i enlighet med upphandlingslagen men samtidigt fyller de krav som man vill kunna ställa på maten. Ska bli mycket kul att följa behandlingen av motionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.