Mer oenighet!

Politikerbloggen rapporterar om att de röd-gröna fick ställa in sina presskonferenser om infrastrukturpolitiken eftersom man helt enkelt inte hade kommit överrens än. Redan har man genom en folkomröstning inte behövt ta gemensam ställning till förbifart Stockholm och nu visar man ytterliggare en gång att man inte kan forma en gemensam politik. Som det är nu ser jag framför mig ett kaos om dessa tre kommer att styra Sverige.

Men jag hoppas fortfarande att de kommer att presentera några förslag så att de två alternativen kan bli tydliga.

Tydligen undviker man också medvetet att ta i frågor där man vet att man står långt ifrån varandra. Som exempelvis brott och straff och gränsöverskridande brottsbekämpning inom EU. DN rapporterar att man inte ens tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med dessa frågor, utan man ska ”börja diskutera olika stötestenar” i slutet på maj. Jag hoppas man lyckas för väljarna måste få veta vad de olika alternativen står för. Just nu står S+V+Mp för en massa överraskningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.