Kärnan i energiöverrenskommelsen!

Debatten om ifall Centerpartiet sålde sin själ när man gick med på den energiöverrenskommelse med alliansen tycker jag är ganska konstig. I den kommunala sektorn är Centerpartiet för mig det parti som ser till de praktiska och smarta lösningarna för att nå ett utstakat mål och jag tycker att samma inställning också bör finnas på riksnivån.

Jag var inte med under kärnkraftsdebattens glansdagar och kan inte uttala mig om det i rellation till det som händer nu, men jag tycker att Karin Nilsson på sin blogg beskriver överrenskommelsens kärna på ett mycket bra sätt, väl värt att läsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.