Miljöpartiet vill inte debattera miljö med Centerpartiet!

Centerpartiet bjöd in Miljöpartiet till tio olika ställen i landet för att köra en debatt om miljöfrågorna. Nu har miljöpartiet svarat och man tackar nej.

Jag tycker det är tråkigt eftersom det blir mindre utrymme att lyfta fram miljöfrågorna visa på olika alternativ och lösningar så att väljarna har mer att gå på inför sitt val om vem man lägger sin röst på.

För mig är miljöfrågan en ödesfråga inte bara för oss i Sverge utan för människor över hela planeten, vi måste lösa detta problemet. Därför är jag bekymrad över miljöpartiets fokus och lösningar som i praktiken inte är gångbara. Om vi ska få med oss resten av världen på att lösa etta problemet måste vi presentera förslag och lösningar som andra länder också kan ställa upp på. Målet är inte primärt att vara bäst i klassen utan målet är att lösa de globala miljöproblemen. Där måste fokus ligga!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.