Saab köps av Spyker

Holländska Spyker Cars köper Saab från GM, detta rapporterar bland annat Svd om. Detta är nog den bästa lösningen för Saab, en lösning som verkligen ger hopp för framtiden.

Här har vi en ägare som går in med en idé, en tanke om hur man vill utveckla verksamheten och som vill driva företaget vidare för man tror på det man tillverkar och producerar.

Tänk oss ett senario då Mona Sahlin suttit vid makten, då skulle staten som inte har någon idé att utveckla Saab med och som skulle ha som mening med sitt ägande att behålla jobb och inte bry sig så mycket om vad man producerar. Nu genom att saten inte går in som ägare utan att entreprenörer och folk som är drivande får komma in och utveckla Saab, då är inte bara nuvarande arbetstillfällen tryggade utan det finns också en möjlighet till fler jobb i tackt med att man utvecklar verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.