Heja EU-parlamentet!

Att amerikanska myndigheter skulle få begära ut uppgifter om internationella banktransaktioner från EU-medborgare, det kan bli verklighet om ministerrådet får om de vill. I ett avtal som förhandlats fram mellan USA och ministerrådet i EU som heter Swift-avtalet så skulle det ge amerikanska myndigheter stora möjligheter att få ut uppgifter om EU-medborgare.

Med Lissabonfördraget så får parlamentet nu mer att säga till om på detta området och parlamentet ska få läsa igenom avtalstexten innan och om de inte gillar det så kan parlamentet stoppa avtalet från att gå igenom den 1:e februari. Bland annat finns det grupper inom parlamentet som vill att medborgare skall få möjlighet att gå till domstol och få det prövat ifall ens uppgifter får lämnas ut.

Jag hoppas verkligen att parlamentet kommer sätta sig upp mot avtalet och kräva fler rättsgarantier för vanliga medborgare. Heja parlamentet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.