Malmström vill förändra datalagringsdirektivet!

Det EU-direktiv som bland annat säger att telfonoperatörer och internetleverantörer måste spara datatrafik upp till två år. Detta som ett led i bekämpningen av den globala terrorismen.
I SvD läser jag att Cecilia Malmström om hon blir godkänd av parlamentet som ny kommissionär vill se över detta direktiv och bland annat se ifall det är befogat och proportionerlig att så mycket datatrafik skall lagras.

Tycker att det är mycket bra att detta kommer att göras. Har de senaste åren känt att det bara införs mer övervakande åtgärder hela tiden. Att det du signaleras att man kanske ska lätta på övervakningen tycker jag är mycket bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.