IC 2009

Jag har nu bilvit integritetscertifierad. Detta innebär att jag ställer upp på följande krav:

  • Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

  • Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

  • Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.

  • Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.

För mig är detta grundläggande principer som jag hoppas att fler vill ansluta sig till.

Ett svar på ”IC 2009”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.