Ungt inflytande i Markaryds kommun!

Under sommaren bedrevs ett arbete som fick namnet ”Ungt inflytande”. Här fick några ungdomar i Markaryds kommun lära sig mer om barnkonventionen men också om inflytande.

I slutet av kursen tog dem fram olika punkter om hur inflytandet i kommunen för unga skulle kunna stärkas. Bland annat så diskuteras hur man eventuellt skulle kunna införa ett Ungdomsråd eller Ungdomsinskott. Politikerna i UKN kommer nu i höst arbeta med att planera för att detta råd, eller inskott ska komma igång, ett arbete som jag ser mycket fram emot.

Under arbetet så startade deltagarna en blogg om Ungt inflytande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.