Mycket budget på UKN mötet

Under gårdagens UKN möte diskuterades mycket om budgeten för 2010, men också uppföljningen med innevarande års budget.
Vi lever i mycket svåra ekonomiska tider och vi detta påverkar kommunen i allra största grad. Beroende på hur den slutgiltiga prognosen för nästkommande år blir så kan vi närmare hösten se hur 2010 års budget kommer att se ut. Men vad som redan nu kan ses är att vi kommer få färre skatteintäkter och då mindre pengar.
Just nu arbetar vi med olika möjligheter på budgetsalternativ och jobbar också utifrån olika kostymer för att utvärdera konsekvenser med mera. Arbetet fortsätter under sommaren och mer klara förlsga ska sedan läggas i början av hösten.

Arbetet med skolorganisationen i framförallt södra delen fortsätter där man undersöker möjligheten att hela gymnasieskoaln lokaliseras till byggnad U (Den av gymnasieskolans byggnader som ligger närmast järnvägen). Detta skulle frigöra byggnad P (byggnaden bredvid simhallen) där man undersöker om klasserna 4-6 skulle kunna gå här. Så man skulle kunna avveckla Höjdenskolans byggnader. Men ingenting är bestämt utan man jobbar viadre med dessa alternativ.

Vi fick också information av rektorerna om hur resultaten varit för 9:orna i kommunen men även hur resultatet var på KCM. Resultatet för niorna har förbättrats mycket från förra året och detta är verkligen fantastiskt. På KCM där ökar medel-meritvärdet vilket också är kanon!

Det är lätt att bli uppgiven utifrån att mycket av vad man hör nu är besparingar, nedskärningar m.m. och vi ska inte blunda för den verklighet som är. Men jag vet att om man jobbar tillsammans ser möjligheter och nya lösningar, så kommer man alltid runt de problem som ligger framför en.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.