Ny skollag på remissrunda

Jan Björklund har idag presenterat förslag på en ny skollag och förslaget kommer nu att gå ut på remiss.

I förslaget presenteras flera förslag på att elever enklare ska kunna få det stöd och den hjälp som de behöver. Man föreslår också att vilkoren för kommunalaskolor och friskolor ska vara så lika som möjligt. Detta betyder främst att friskolorna kommer vara lika reglerade som de kommunala skolorna är idag.
Man ger också skolinspektionen större möjligheter att agera vid skolor som man anser inte lever upp till läroplanen eller skollagen.

Som kommunalpolitiker ser jag det som positivt att spelreglerna för kommunala- som friskolor kommer vara mer lika. Dessutom tycker jag att det är bra att lokal-variation kan förekomma men att grunden för utbildningen ska vara den samma.

Många flera förändringar finns med i det föslag som nu ligger ute för remiss. En proposition kommer sedan att presenteras till våren och beslut kommer fattas i riksdagen. Planen är att den nya skollagen ska träda ikräft 1 juli 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.